1 | 2 | 3

  WEGWIJZER BIJ VERZUIM

Wat houdt die nieuwe Ziektewet nu precies in?

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet is beter bekend onder de titel 'Modernisering Ziektewet'. De aanleiding voor deze wet was het toenemend beroep dat op de WIA werd gedaan vanuit voormalig werknemers die een flexibel dienstverband hadden. De overheid beoogt met deze maatregel de verzuimschade vanuit deze groep te beperken. De wetgeving sluit aan op de ontwikkeling die door de overheid al sinds begin jaren '90 is ingezet waarbij tal van maatregelen zijn genomen om de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vooral bij werkgevers te leggen.

De wet is van toepassing op:

- uitzendkrachten en oproepkrachten

- werknemers met een contract voor bepaalde tijd van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd

- werknemers die arbeidsongeschikt raken binnen 28 dagen na afloop van hun dienstverband en geen WW-uitkering hebben.

 

Bedrijven worden vanaf 2014 individueel afgerekend op het verzuim en de arbeidsongeschiktheid ontstaan tijdens het dienstverband van de werknemer.

 

 

 

 

Nieuws

VER socmed icoon fb   VER socmed icoon tw   VER socmed icoon in   

 

 

 

VER geeltje inschrijf33